Uslijed rasta i kontinuiranog razvoja tvrtke BMD STIL d.o.o. donijeta je odluka o izgradnji novih kapaciteta za obavljanje djelatnosti u Bedenici, gdje se nalazi njeno središte.
Trenutno su aktualna dva glavna projekta, a jedan od njih je izgradnja operativnog platoa za logistiku i transport. Cilj projekta je djelatnicima sestrinske tvrtke BMD LOG d.o.o. osigurati potpuno automatizirani sustav s parkirališnim mjestima za kamione, halu s aneksom u kojoj će biti smještena mehaničarska jama, automatsku praonicu za kamione, prostorije za odmor vozača, za smještaj alata i guma te automatiziranu samoposlužnu pumpu za gorivo s kapacitetom spremnika od 50.000 litara.

Projekt operativnog platoa za logistiku i transport započeo je 2013. godine i do sada su izvedene dvije faze objekta. Prva faza obuhvaćala je izradu priključka na Županijsku cestu Konjščina – Komin i ta je faza odrađena u prosincu 2013. godine. Druga faza odnosila se na izradu kolničke konstrukcije, odnosno kamenog nasipa platoa, izgradnju potpornog zida uz istočnu granicu parcele te izgradnju kanalizacijskih kolektora A i B. Prilikom izvođenja istih, uočeni su određeni propusti u glavnom projektu, zbog kojih je došlo do njegovih nužnih izmjena te je druga faza završena u prosincu 2015. godine. Treća faza, koja uključuje izgradnju hale, odvodnju cestovnih površina, izgradnju električne i strojarske infrastrukture, asfaltiranje te puštanje u pogon cijelog platoa, započela je početkom ove godine, a radovi se trenutno izvode u punom jeku.

O trenutnoj situaciji na gradilištu razgovarali smo s glavnim nadzornim inženjerom Lukom Božićem: „Dinamika radova je zadovoljavajuća i u skladu je s terminskim planom. Ovaj tjedan napravljena je montaža armiranobetonske konstrukcije hale te se pristupilo zidanju zidova. Uz to se izvode radovi na oborinskoj odvodnji prometnica, sabirnoj jami te armiranobetonskoj kolničkoj ploči za internu pumpu za gorivo. Predviđeni završetak radova je 15. studeni ove godine, a do kraja navedenog mjeseca planirano je i ishođenje uporabne dozvole.“  [BMD STIL, Foto: BMD STIL]